Kulturtidskriften Fantasin

hem

om mig

bloggen

Allt som återstår

Mot ljuset

Mary Jones historia

Tiden är inte än

Tidskriften Fantasin

kontakt

Elin Boardy

Jag var en av redaktörerna för Fantasin, tidskrift för berättande litteratur, som kom ut på papper mellan 2005 och 2010. Fantasin var en tidskrift som lade stor vikt vid de personliga infallsvinklarna. Vi dammade ömsint av devisen ”Det personliga är politiskt” och gjorde den till vår ledstjärna. Många av texterna i tidskriften handlade om att göra sig fri från andras definitioner av hur man bör vara, tänka och leva, men även om livet och samhället i stort, om skrivande, läsande och skapande.

Läs en lång artikel av Jonas Lennermo om oss från tidskrift.nu.